Tandartsassistent

Iets voor jou?

Tandartsen werken steeds meer met assistenten om taken te vervullen die niet tot de medische handelingen behoren. De tandartsassistent(e) is niet alleen de steun en toeverlaat van de tandarts, maar zij/hij is ook de schakel tussen de tandarts en de patiënt. Met de opleiding Tandartsassistentie word jij de uitstekend geschoolde en gemotiveerde hulpkracht die de sector zoekt.

Je hebt interesse voor de medische wereld en bent vlot in de omgang met mensen, je werkt graag zelfstandig en nauwgezet, dan is deze opleiding écht iets voor jou. Je houdt van administratief werk en bent leergierig (vb. om nieuwe dentale programma’s te leren). Je werkt hygiënisch en bent geordend en planmatig. Dit zijn troeven die je in de uitoefening van je beroep als tandartsassistent goed van pas zullen komen.

Hoe zit de opleiding in elkaar?


WAT LEER JE TIJDENS DEZE OPLEIDING?

Je krijgt theorie en praktijk. Er zijn vier grote theoretische onderdelen in de opleiding: onthaal en communicatie, administratie, infectiepreventie en specifieke tandheelkundige opleiding. Je loopt een praktijkstage bij een tandarts.

Onthaal en communicatie

Je leert de telefoon beantwoorden, werken rond tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en -opvoeding; mondhygiëne-instructies, voedingsadvies en fluoradvies geven. Je leert ook raadgevingen en afspraken van de tandarts verduidelijken.

Administratie

Je leert de organisatie van het secretariaat, het dossierbeheer, de betalingsadministratie, het agendabeheer, correspondentie voeren met collega’s en labo, het onthaal van de patiënten, …

Infectiepreventie

Je leert reinigen, ontsmetten en steriliseren van de behandelunit en het instrumentarium, en hoe je hygiënisch moet werken in de tandartspraktijk. Je leert de regelgeving rond afvalbeheer. 

Assistentie bij tandheelkundige handelingen

Je leert het algemeen voorbereiden van de patiënt op de behandeling, de materialen en het instrumentarium  opstellen, de evolutie van de behandeling volgen en spontaan het nodige aanreiken of handelingen uitvoeren.

PRAKTIJK EN STAGE

Tijdens de opleiding doe je heel wat praktijkwerk in ons oefen-tandartskabinet. Je loopt daarnaast stage bij een tandarts of in een groepspraktijk zodat je meteen op de werkvloer staat. Er zijn twee blokken stage van meerdere weken waarbij je kan kiezen voor een tandartskabinet in de buurt. Belangrijk om te weten is dat een tandartsassistent taken uitvoert in opdracht van een tandarts. De verantwoordelijkheid blijft steeds bij de tandarts, de assistent kan geen enkel initiatief nemen op het gebied van medisch handelen!

Je toekomstige beroep:


WAAR KAN JE NA JE OPLEIDING TERECHT?

Aan het werk

Als tandartsassistent werk je met een tandarts alleen, of in een groepspraktijk.

Verder studeren

Na tandartsassistent kan je er nog steeds voor kiezen om verder te studeren in het Hoger Onderwijs, vb. bachelor Mondzorg.

Image

Scholen

Vesaliusinstituut

Leffingestraat 1
8400 Oostende
Tel. 059 70 68 70
info@vesaliusinstituut.be
www.vesaliusinstituut.be