Computergestuurde Mechanische Productietechnieken

Iets voor jou?

Het doel van dit derde leerjaar is een verdere specialisatie en uitdieping van de theoretische en praktische kennis in het efficiënte gebruik van moderne teken- en werkvoorbereidingstechnieken met CAD-CAM en computergestuurde processen en productiemiddelen zoals de CNC-productiemachines (verspanende en niet-verspanende werktuigmachines) en de robot.

Dit houdt in:

 • het economische gebruik van CNC-machines met bijhorende snij- en spangereedschappen
 • de grondige kennis en het praktische toepassen van de diverse programmatietechnieken
 • het beheren van CAD-tekening en database en de integratie van deze laatste naar andere softwarepakketten ten dienste van werkvoorbereiding, productie en administratie
 • het realiseren van de link tussen CAD en CAM met aangepaste meettechnieken als nazorg (IKZ).het economische gebruik en programmeren van robots.

Wie kan starten in deze studierichting?

 

De leerlingen die het derde leerjaar van de derde graad 'computergestuurde mechanische productietechnieken tso aanvangen worden verondersteld de gemeenschappelijke leerstof van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad tso ‘fijnmechanische technieken’ en ‘mechanische vormgevingstechnieken’ te beheersen. Van hen mag worden verwacht dat zij reeds na deze theoretisch-praktische opleiding het efficiënt gebruik van moderne, conventionele verspanende en niet-verspanende werktuigmachines beheersen.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De leerlingen die het derde leerjaar van de derde graad 'computergestuurde mechanische productietechnieken tso aanvangen worden verondersteld de gemeenschappelijke leerstof van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad tso ‘fijnmechanische technieken’ en ‘mechanische vormgevingstechnieken’ te beheersen. Van hen mag worden verwacht dat zij reeds na deze theoretisch-praktische opleiding het efficiënt gebruik van moderne, conventionele verspanende en niet-verspanende werktuigmachines beheersen.

 

 

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Componenten van de opleiding:

 • studie en praktisch toepassen van IKZ- en SPC-technieken.
 • editeren en aanpassen van bestaande CAD-tekeningen en tekening-databases.
 • kennis van de computergestuurde procestechnologie.
 • inzicht in de werking van CNC-machines.
 • werkvoorbereiding voor economisch uitvoeren van draai- en freesbewerkingen met aangepaste software.
 • programmeertechnieken van CNC-machines in ISO, in dialoog en met CAM-pakket.
 • meettechnieken, foutenanalyse.

Bijzonderheden:

 • bepaalde doelstellingen worden via een project werkplekleren in VDAB, Syntra of een constructiebedrijf ingeoefend.
 • voor het verwerven van bovenvermelde competenties en de attitudevorming volgt men per week één dag stage in een constructiebedrijf; de studenten maken hier kennis met de huidige bedrijfscultuur.
 • bedrijfsbezoeken die een gepaste invulling geven aan deze opleiding.

LESSENTABEL STMP

 

Vakbenaming

Uren/week

TV/Stage Mechanische productietechnieken

28

Totaal technische vakken

28

Totaal

28

Totaal

28


De cluster TV/stage mechanische productietechnieken omvat: stage, werkplekleren, integrale kwaliteitszorg, CNC-plaatbewerking, CNC-verspaning (draaien, frezen), computergestuurde exclusieve vormgevingstechnieken.

Je toekomstige beroep

Tewerkstellingsmogelijkheden als:

 • gekwalificeerd technicus en machinesteller van CNC-machines en robots.
 • programmeur van CNC-machines en robots.
 • technisch tekenaar met CAD-apparatuur.
Image

Scholen

Vrij Technisch Instituut Roeselare

Leenstraat 32
8800 Roeselare
Tel. 051 20 02 88
www.vtiroeselare.be