Vliegtuigtechnicus

Iets voor jou?

Je bent gebeten door techniek en luchtvaart. Je hebt al een opleiding vliegtuigtechnieken gevolgd in het 5de en 6de TSO. Zonder deze vooropleiding kun je niet starten, aangezien het Sense het sluitstuk is in een Europees gereglementeerd opleidingstraject, waarin je alle modules doorloopt om een cat B1-licentie te verwerven.

Je kunt zelfstandig werken, en je bent gedisciplineerd: je kunt procedures nauwgezet volgen. Veiligheidsvoorschriften zijn uiterst belangrijk. Theorie (in functie van de job) schrikt je niet af.

Je bent een teamspeler waarop men kan betrouwen.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De studierichting TSO-vliegtuigtechnieken beoogt een polyvalente vorming en het verwerven van specifieke vaardigheden voor alle onderhoudsfuncties in verband met de luchtvaart en aanverwante activiteiten.

Deze studierichting bereidt voor op een toch wel bijzondere industriële bedrijvigheid. Het leerplan is inhoudelijk op de huidige Europese richtlijnen afgestemd. De leerstof wordt modulair aangeboden volgens EASA part 66. De verworven vaardigheden en kennis laten alle kansen op tewerkstelling buiten het doelgebied open. De modules die je leert in het driejarig traject (5 TSO – 6TSO – Sense) zijn:

 • Wiskunde
 • Fysica
 • Elektriciteit basiskennis
 • Elektronica basiskennis
 • Digitale technieken en elektronische instrumenten
 • Materialen en hardware
 • Onderhoudstechnieken
 • Aerodynamica basiskennis
 • Human factor
 • Luchtvaartwetgeving
 • Vliegtuigen: aerodynamica, structuren en systemen
 • Helicopter: aerodynamica, structuren en systemen
 • Turbine- en zuigermotoren: aerodynamica, structuren en systemen
 • Voortstuwing
 • Gasturbinemotoren
 • Zuigermotoren
 • Propellers
De praktijkvakken vinden plaats in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum VLOC (Nieuwpoortsesteenweg 945c te 8400 Oostende aan de luchthaven, zie www.vloc.eu), een bijzonder goed uitgeruste trainingssite waar ook de luchtvaartopleiding van de hogeschool VIVES en de VDAB gebruik van maken.

Je toekomstige beroep:

Na de Sense krijg je een vrijstellingsrapport voor het behalen van een B1-licentie en een gedeeltelijke B2-licentie. Na twee jaar stage in een bedrijf krijg je deze licentie.

Je kunt aan de slag in een luchtvaartbedrijf om vliegtuigen te onderhouden.

Je kunt verder studeren: een logische vervolgopleiding is bachelor in specifieke opleidingen (bv. Luchtvaart in VIVES).

Je kunt aan de slag bij overheidsdiensten (Ministerie van Verkeerswezen, bestuur der luchtvaart, Regie der luchtwegen, Eurocontrol …) of vliegtuig- maatschappijen, waar je extra opleidingen zult volgen.), een bijzonder goed uitgeruste trainingssite waar ook de luchtvaartopleiding van de hogeschool VIVES en de VDAB gebruik van maken.

Image

Scholen

Petrus & Paulus West, Oostende

Stuiverstraat 108
8400 Oostende
Tel. 059 55 64 74 
west@petrusenpaulus.be