Stuur- en Beveiligingstechnieken SE-N-SE

Iets voor jou?

Anno 2019 neemt de beveiliging van woonhuizen, fabrieken, winkels en kantoorgebouwen een steeds belangrijkere plaats in. Sinds 1990 is het plaatsen van alarmsystemen in ons land echter aan een strikte wetgeving onderworpen. Alleen met een attest van de FOD Binnenlandse Zaken kan je als installateur in deze sector aan de slag. Zodra je geslaagd bent in de Se-N-Se Stuur- en Beveiligingstechnieken, krijg je dit attest.

Om een job als beveiligingsspecialist uit te oefenen moet je bovendien op elk moment een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. Begrijpelijk, want in deze job zie je en hoor je vaak zaken die niet voor criminele ogen en oren weggelegd zijn.

Wie kan starten in deze studierichting?

Wie het diploma secundair onderwijs behaald heeft in de volgend studierichtingen:

 • elektrische installatietechnieken tso;
 • elektriciteit-elektronica tso;
 • elektromechanica tso;
 • industriële wetenschappen tso;
specialisatiejaar Industriële elektriciteit bso.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

 • 6 lesuren beveiligingstechnieken:

 

Wetgeving is belangrijk, want je komt terecht in een strikt gereglementeerde sector.

Wat zegt de wet over camerabewaking?

Hoe respecteer je de privacywetgeving?

Je mag immers niet zomaar camera’s plaatsen waar en wanneer je dat wil. Elektronische inbraakbeveiliging is aan een strikte reglementering onderworpen. 

Camerabewaking = camera’s plaatsen, afstellen en beelden interpreteren.

Toegangscontrole = codeklavieren en kaartlezers met of zonder display. Belangrijk voor het bedrijfsleven: denk maar aan tijdsregistratie en loonberekening die hier vaak mee samenhangen.

De lessen brandbeveiliging zijn zeer realistisch door de talrijke simulatieoefeningen.

Ondanks alle digitalisering blijft ook de organisatorische en fysische beveiliging van sloten, ramen en deuren belangrijk. In dit cursusgedeelte leer je ook een volledig risicobeheersplan maken. 

Gedragscode en etiquette. Hoe ga je respectvol om met – tevreden en ontevreden! – klanten?  

 • 6 lesuren industriële sturingen:

Industriële stuurtechnieken zijn een hoofdbestanddeel van de opleiding. Na dit jaar kent de wereld van de netwerken en PLC’s geen geheimen meer voor jou. Verwacht dus veel programmeerwerk.  Allerlei veiligheidsaspecten komen hier ook aan bod. 

 • 2 lesuren gebouwbeheersystemen:

Met een gebouwbeheersysteem (GBS), ook building management system (BMS) genoemd, worden verschillende of alle technieken in een gebouw aan elkaar gekoppeld. Toegangscontrole, airconditioning, verluchting, verwarming, verlichting, brandmelding, inbraakalarm, zonwering, …

Een GBS levert verschillende voordelen op. Uiteraard gebruiksgemak en een overzichtelijk en eenvoudig beheer, maar ook inzicht in prestaties en een efficiënt energiegebruik. Vooral dit laatste wordt steeds belangrijker.

 • 14 lesuren stage:

Naast de theorie is de praktijk zeer belangrijk. Deze opleiding voorziet daarom een interactiestage van twee perioden van 15 weken  ( één binnen de stuurtechniek en één binnen de beveiligingstechniek).

Binnen de lesweken worden er dus 2 dagen uitgetrokken om stage te lopen.

Binnen deze stageperiodes worden vaardigheden aangeleerd om en binnen deze beroepskeuze te kunnen functioneren.

Je toekomstige beroep:

 • Na het beëindigen van dit jaar kan je o.a. de volgende beroepsactiviteiten uitoefenen:

  • technicus automatiseringssystemen;
  • technicus algemene elektriciteit (energieverdeling en -sturing);
  • technicus elektrotechnische uitrustingen (schakelborden,...);
  • technicus in de procesindustrie (meet-en regelsystemen);
  • technicus van beveiligingssystemen en alarmcentrales;
  • technicus van domotica-immoticasystemen.

   

  Voor de sterkste leerlingen behoort het verder studeren in de BAMA-structuur op het niveau van de professionele bachelor tot de mogelijkheden.Binnen deze stageperiodes worden vaardigheden aangeleerd om en binnen deze beroepskeuze te kunnen functioneren.
Image

Scholen

VTI Brugge

Boeveriestraat 73
8000 Brugge
Tel. 050 33 35 02
https://www.vtibrugge.be/nl

Guldensporencollege Engineering

Beekstraat 21
8500 Kortrijk
Tel. 056 21 23 01
https://www.guldensporencollege.be/engineering

Vrij Technisch Instituut Roeselare

Leenstraat 32
8800 Roeselare
Tel. 051 20 02 88
www.vtiroeselare.be