Hout constructie- en planningstechnieken

Iets voor jou?

In dit Se-n-Se jaar ligt het accent op projectontwikkeling. Steeds wordt vertrokken van de  opstelling van een werkmethode waarbij rekening gehouden wordt met materiaaleigenschappen, machinepark, rendement, automatisering, personeelsbezetting en veiligheid. Het zoeken naar en vergelijken van verschillende werkmethodes is een belangrijk element van de opleiding. In de technische vakken wordt het accent gelegd op ontwerp, planning en organisatie, CAD-tekenen, CNC en labo. Driemaal per jaar is er een week bedrijfsstage.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Door binnen het specifiek gedeelte gebruik te maken van mappen per deelvak, creëren we een reflectie van de realiteit. Iedere map heeft zijn eigen structuur en inhoud, die dan weer in selecties terugkomt in de overige mappen.

Deze mappen zijn een perfect sluitend naslagwerk, waarbij duidelijk is dat alle doelstellingen worden bereikt. Om het geheel te sluiten, zullen de taalvakken rond dezelfde thema’s werken. Zo is er bijvoorbeeld communicatieve vaardigheidstraining, vergadertechnieken, stagebegeleiding, …

 

Praktijkmap:

-       Logboek

-       Bestelbonnen

-       Agenda

-       Jaarplannen

-       Lay-outs

-       Productfiches

-       Projectfiches

-       Werkvoorbereiding
Portfolio:

-       Technische plannen

-       Agenda

-       Lay-outs

-       Technische info

-       Architectenplan

-       CNC-sturing

-       Presentatiedossier

-       Optimalisatie 

KPO-map:

-       Prijslijsten

-       Tijdsstudie

-       Voorcalculatie

-       Planning

-       Offertes

-       Kostprijsberekening

-       Nacalculatie

-       Facturatie

-       Bestelbonnen

-       Tijdsregistratie

-       Werkpoststudie

-       Werkklimaat

-       Stageopdrachten

Je toekomstige beroep:


Na deze opleiding kom je terecht in een houtverwerkend bedrijf waar je diverse functies kan uitoefenen gaande van calculator, werkvoorbereider, planner, meestergast,…. Ook verder studeren behoort tot de mogelijkheid. Je kan bijvoorbeeld een professionele bachelor houttechnologie volgen.

Image

Scholen

Vrij Technisch Instituut Tielt

Grote Hulststraat 28
8700 Tielt
Tel. 051 40 05 68
www.vti-tielt.be

Vrij Technisch Instituut Roeselare

Leenstraat 32
8800 Roeselare
Tel. 051 20 02 88
www.vtiroeselare.be