Creatie en patroonontwerpen

Iets voor jou?

De Se-n-se opleiding Creatie en patroonontwerpen bereidt jou voor op een tewerkstelling als patroonmaker. Je ontwikkelt verder je artistieke en technische vaardigheden zodat je je tewerkstellingsmogelijkheden aanzienlijk verbreedt. Je ontwerpt collecties en zet die nadien om in productieklare patronen. Je creëert vanuit verschillende invalshoeken voor welbepaalde doelgroepen.

Als je echt geboeid bent door mode en als je creatief en handig bent, dan is Creatie en patroonontwerpen jouw studierichting.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

In de opleiding Creatie en patroonontwerpen ligt de nadruk op het ontwerpen en productieklaar maken van industriële modelpatronen.

  • Creatie

In de lessen creatie breng je persoonlijke artistieke kwaliteiten zoals verbeelding, originaliteit en creativiteit tot uiting zonder hierbij de rationaliteit van het ontwerp uit het oog te verliezen. Je zoekt inspiratie in de natuur, kunst en cultuur. Zo ontstaan vormen voor kledij en accessoires. Kleuren en materialen spelen een belangrijke rol. Je verzamelt informatie. Je leert autonoom handelen en beslissingen nemen in verband met je ontwerp.

  • Modelontwikkeling

In de lessen modelontwikkeling bouw je patronen op naar het model. Je leert gradatiewaarden berekenen en patronen graderen. Je maakt werkdocumenten en werkschema's op. De patronen lever je productieklaar af met behulp van Gerber, een professioneel computergestuurd tekenprogramma. Van interessante ontwerpen realiseer je ook een prototype.

  • Materiaalonderzoek

In de lessen materiaalonderzoek leer je textielmaterialen onderzoeken. Dit helpt je om een gefundeerde weefselkeuze te maken voor de vakken creatie en modelontwikkeling. De nieuwste ontwikkelingen op het vlak van textielmaterialen volg je op de voet.

  • Stage
Tijdens de stage krijg je de kans om ervaring op te doen in het werkveld.

En wat hierna?

Als je geslaagd bent, dan behaal je het certificaat van het Se-n-se tso Creatie en patroonontwerpen.

Met deze praktijkgerichte opleiding kan je onmiddellijk aan de slag als creatieve patroonmaker en modelist-stilist in de sector van de confectie of maatkleding. Schetsen van kledingstukken of accessoires, uittekenen van patronen voor een ontwerp, opvolgen van de realisatie van het eerste model kunnen tot het takenpakket behoren.

Verder studeren is ook mogelijk. Je kan je specialiseren in bepaalde aspecten van je opleiding zoals patronen tekenen met diverse CAD-systemen. Na een aantal jaren nuttige ervaring in het werkveld en na het behalen van een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid kan je ook als praktijkleraar aan het werk in het onderwijs.Tijdens de stage krijg je de kans om ervaring op te doen in het werkveld.

Image

Scholen

Technisch instituut Heilige Familie

Oude Zak 38
8000 Brugge
050/445959
info@tihf.be
www.tihf.be