Ruimtelijke vormgeving

Iets voor jou?

Het Se-n-se Ruimtelijke vormgeving is een arbeidsmarktgerichte en realiteitsgebonden studierichting. De opdrachten situeren zich inhoudelijk in de wereld van de toegepaste kunsten (gebruiksvoorwerpen en design). De vormgeving heeft dus steeds een functie. Het esthetische van de vorm is heel belangrijk. Je voert je ontwerpen uit met actuele en professionele technieken. Je realiseert waarheidsgetrouwe prototypes en je zorgt voor een perfecte afwerking. Het eindproduct moet klaar zijn voor de markt. Je leert presteren tegen een welbepaalde deadline. Sociale vaardigheden als hulpvaardigheid, hoffelijkheid, assertiviteit en stijl worden getraind. Door dialoog tijdens de verschillende ateliers oefen je om de visie op je werk inhoudelijk, vormelijk en technisch te duiden. Je gebruikt hierbij een begrijpelijke plastische taal en een correct technisch jargon.

Wanneer je op een persoonlijke manier vorm wilt geven aan ruimtelijke objecten en die wilt realiseren in verschillende technieken en materialen, dan is Ruimtelijke vormgeving jouw studierichting.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

  • Architecturale vormgeving

In de lessen architecturale vormgeving werk je op de computer met het programma AutoCAD. Het accent ligt op het verwerven van driedimensionale tekenvaardigheid in het AutoCAD-pakket. De theoretische kennis krijg je al doende onder de knie. Via concrete opdrachten en situaties leer je de basisbegrippen van de architectuur kennen. Je zoekt vormelijke oplossingen voor concrete ruimtelijke en architecturale problemen via digitale maquettes en tekeningen.

  • Grafische vormgeving

In de lessen grafische vormgeving zijn de ontwerpen en realisaties uit de ateliers ruimtelijke vormgeving en architecturale vormgeving het vertrekpunt om digitale presentaties te maken. Je maakt digitale foto’s en je bewerkt ze via het grafisch computerprogramma Photoshop. Je leert de opnames stijlvol presenteren in een fotoboek, op dvd of op een website. Aandacht voor typografie (lettertypes, tekstplaatsing), compositie, vorm en kleur is belangrijk. Ook manuele teken- en schildertechnieken krijgen een prominente plaats. Je ontwerpt en voert uit via verschillende teken- en schildertechnieken en via grafische druktechnieken (lino- en houtsnede, monotype). Deze realisaties verwerk je daarna digitaal via het computerprogramma Illustrator. Je leert bovendien hoe je jouw grafisch werk tot leven kan wekken via bijvoorbeeld Stopmotion–animaties.

  • Ruimtelijke vormgeving

De lessen ruimtelijke vormgeving bereiden je voor op het uitoefenen van een artistiek beroep: ontwerper en uitvoerder van driedimensionale objecten, al dan niet in een architecturale context. Je traint je inzicht in het driedimensionale vormgeven. Het ‘métier’ is hierbij heel belangrijk. Je leert op een correcte en veilige manier werken met verschillende materialen, machines en werktuigen. Je ontdekt de mogelijkheden en beperkingen ervan. Je voert uit in hout, steen, metaal, klei en chemische aanverwanten zoals plasteline en was, en kunststoffen zoals polyester en epoxy. Je leert de verschillende toepassingsmogelijkheden kennen van de lasercutter via 2D- en 3D-toepassingen. Binnen ruimtelijke vormgeving is er ook ruimte voor projecten die dienen als schakel tussen de school en de arbeidsmarkt. Oud-studenten komen je vertellen over hun beroepskeuze of hun verdere studies. Zelfstandigen en bedrijfsleiders informeren je over hun beroep of komen je een techniek demonstreren. Je gaat op bedrijfsbezoek en bezoekt tentoonstellingen die in nauw verband staan met de studierichting. Je volgt projecten (TV- en toneelproducties, tijdelijke tentoonstellingen) achter de schermen of je werkt actief mee aan een ruimtelijk project. Door deze confrontaties krijg je een reële kijk op de mogelijkheden die de studierichting Ruimtelijke vormgeving je biedt met betrekking tot je latere beroepsleven.

  • Stages

Tijdens de stages (2 blokstages van 3 weken) maak je kennis met de bedrijfswereld. Je kiest zelf 2 stageplaatsen die nauw aansluiten bij de aard van de studierichting en bij jouw interesses. Tijdens de stages wordt je kennis en ervaring uit de lessen op school verder uitgediept en aangevuld met werkervaringen. Ook de sociale omgang met de stagementor (werkgever), de collega’s en de klanten is heel belangrijk.

En wat hierna?

Wanneer je slaagt krijg je het certificaat van het Se-n-se kso Ruimtelijke vormgeving. Het biedt kans op tewerkstelling in de kunstambachtelijke sector. Standenbouw, decorbouw, interieurarchitecten, restauratiebedrijven, designzaken, keramiekateliers, ateliers van pretparken, maquettebouw, smeden, glaskunst, gieterijen (brons, ijzer, tin, aluminium, koper, beton, kunsthars), ruimtelijke vormgevers (steen, hout, klei, mixed media, kalligrafie), industriële vormgeving (verlichting, auto-interieurs, elektrische apparaten), botenbouw en verder alle bedrijven die te maken hebben met vormgeving komen in aanmerking.

Daarnaast is hoger onderwijs mogelijk. Vooral opleidingen die inhoudelijk in het verlengde liggen van dit specialisatiejaar liggen voor de hand: beeldend kunstenaar in hout, steen, klei of brons, mixed media, metaal. Interieurvormgeving en interieurarchitectuur, productontwikkeling, juweelontwerp, restauratietechnieken, glas–in–loodkunst, 3-dimensionaal computertekenen of  3D-sculpting behoren ook tot de mogelijkheden.
Image

Scholen

Technisch instituut Heilige Familie

Oude Zak 38
8000 Brugge
050/445959
info@tihf.be
www.tihf.be