Internaatswerking

Iets voor jou?

De kwaliteitsvereisten van de begeleiding in internaten en instellingen waar diverse leefgroepen verblijven, worden steeds belangrijker. De nood aan professionele opvoeders-begeleiders met een grondige kennis van de problematiek eigen aan verschillende groepen zorgvragers is dan ook groot. 

Als opvoeder-begeleider heb je een ruim pakket aan taken waarin de hulpvraag van het kind en de jongere je uitgangspunt is. Meestal ben je hierbij langdurig en frequent aanwezig in het alledaagse leven van je cliënt. Je hebt een sterke motivatie om zijn mogelijkheden optimaal te ontplooien. Je bent communicatief en kan in team samenwerken? Je kan zelfstandig werken en initiatief nemen? Je wil meer weten over kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie en kinderen met een beperking? Je beschikt over de nodige portie zelfkennis? Je bent bereid om jezelf in vraag te stellen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou!

Hoe zit de opleiding in elkaar?

WAT LEER JE TIJDENS DEZE OPLEIDING?

Dit is een opleiding tot opvoeder in een internaat voor leerlingen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Vanuit een levensechte context leer je omgaan met zowel individuele als groepsbegeleiding. Je leert activiteiten organiseren en begeleiden, studiebegeleiding geven, lichamelijke zorg ondersteunen maar ook een warm klimaat scheppen waar de internen zich thuis voelen. Als internaatbegeleider leer je op een veilige en hygiënische manier werken, met aandacht voor ergonomie en milieu.


PRAKTIJK EN STAGE

Dit eenjarig traject is een intensieve opleiding en vorming. Alle vakken zijn praktijkgericht en tegelijk theoretisch stevig onderbouwd. Tijdens de opleiding doe je ook buiten de school vakspecifieke ervaring op: begeleiding van sportdagen, vormingsmomenten, bezoeken aan de werkvloer, uitwerken van projecten, expressie, loopbaangesprekken …

Een groot deel van het jaar ben je op stage.

Je toekomstige beroep:


WAAR KAN JE NA JE OPLEIDING TERECHT?
 

Aan het werk

Als opvoeder-begeleider ben je actief in verschillende sectoren van de welzijnszorg: de psychosociale sector zoals een begeleidingstehuis, sectoren voor mensen met een beperking als zorgcentrum, dagcentrum, coachingcentrum, pedagogisch werkveld als internaat, buitenschoolse kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en tenslotte in de bejaardenzorg waar je in dienstencentra, dagcentra, rusthuizen … aan het werk kan. 

Verder studeren

Wil je graag verder studeren? Je kan nog alle kanten uit. Je kan doorstromen naar een graduaats- of bacheloropleiding. Een bijkomende Se-n-Se-opleiding is ook een optie.Een groot deel van het jaar ben je op stage.

Image

Scholen

MMI Kortemark

Handzamestraat 18
8610 Kortemark
051 56 77 33
administratie@mmikortemark.be  www.mmikortemark.be

Vesaliusinstituut

Leffingestraat 1
8400 Oostende
059 70 68 70
info@vesaliusinstituut.be
www.vesaliusinstituut.be