Orthopedisch technieker SE-N-SE

Iets voor jou?

Orthopedie is de plaats waar handwerk en geneeskunde elkaar ontmoeten. In de orthopedie ontwikkelt en  fabriceert men apparaten die helpen bij misvormingen, breuken beter laat genezen en verloren ledematen tracht te vervangen. De geneeskunde is de laatste decennia sterk geëvolueerd. Daarbij is ook de orthopedie veranderd - denk maar aan al de nieuwe materialen en de elektronica die hun intrede hebben gedaan - maar toch ook in essentie hetzelfde gebleven. Deze twee aspecten, het traditionele handwerk en de moderne technologie, verwerken we ook in de opleiding tot een geheel.

Als orthopedisch technieker sta je tussen de technieker en de paramedicus. Je bent vaardig in handwerk en wil daarmee aan de slag om mensen te helpen. Je kan zelfstandig werken, maar ook in team. Je bent communicatief en patiëntgericht bij je keuze in een probleemoplossing. Je beschikt over de nodige handigheid. Zo heb je de geschikte ingesteldheid om van orthopedisch technieker je beroep te maken!

Bijzondere toelatingsvoorwaarden :

om toegelaten te worden tot deze opleiding heb je het diploma Secundair Onderwijs Orthopedische technieken (5de en 6de jaar) nodig. Heb je reeds een diploma Secundair in een andere afstudeerrichting, dan kan je een voorbereidend jaar volgen met enkel de opleiding gebonden vakken van het vijfde en zesde jaar Orthopedische technieken.

Hoe zit de opleiding in elkaar?


WAT LEER JE TIJDENS DEZE OPLEIDING?

In de theoretisch-technische vakken als anatomie, fysiologie, ziekteleer … krijg je inzicht in de medische problematiek waarvoor je leert oplossingen ontwikkelen. In de praktijkvakken leer je bandages, orthesen (=corrigerende, ondersteunende hulpmiddelen) en prothesen (=vervangende hulpmiddelen) maken. Daarvoor leer je heel wat materialen bewerken en verwerken.

PRAKTIJK EN STAGE

Tijdens de opleiding nemen praktijkoefeningen een groot deel van je tijd in beslag. Hierbij zal je meteen zowel in team als zelfstandig moeten werken. Zo maak je je de vaardigheden voor het uitoefenen van je toekomstig beroep eigen. Er zijn twee blokken stage van meerdere weken waarbij je kan kiezen voor bedrijven in jouw buurt.

Je toekomstige beroep:


WAAR KAN JE NA JE OPLEIDING TERECHT?

Aan het werk

Als je afgestudeerd bent, kun je orthopedische apparaten maken, ontwikkelen en verfijnen. Je bent in staat om in een team van hulpverleners te functioneren en een specialistische inbreng te geven. Dit betekent dat je aan het werk kan in bedrijven en organisaties waar orthopedische instrumenten worden aangemeten, geproduceerd en  onderhouden.

Verder studeren

Na deze opleiding kan je nog kiezen om verder te specialiseren en een professionele bachelor Orthopedie te volgen. Via je diploma Secundair Onderwijs kan je ook terecht in tal van andere (bachelor)opleidingen, vb. ergotherapie.Tijdens de opleiding nemen praktijkoefeningen een groot deel van je tijd in beslag. Hierbij zal je meteen zowel in team als zelfstandig moeten werken. Zo maak je je de vaardigheden voor het uitoefenen van je toekomstig beroep eigen. Er zijn twee blokken stage van meerdere weken waarbij je kan kiezen voor bedrijven in jouw buurt.

Image

Scholen

Vesaliusinstituut

Leffingestraat 1
8400 Oostende
Tel. 059 70 68 70
info@vesaliusinstituut.be
www.vesaliusinstituut.be